3 Ekim 2008 Cuma

HASTALIKLARIN GERÇEK NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

Hayatımızdaki her rahatsızlığın ortaya çıkması bir ihtiyaçtan doğar. Zihinsel nedeni çözüp ortadan kaldırmak için içimize yönelmeliyiz, çünkü cevap orada yatıyor. İrade gücümüzün işe yaramamasının sebebi burada yatmaktadır. İrade gücümüz sadece dışsal etkenlerle savaşır, içsel sorunlarımızda etkisiz eleman konumuna gelirler. Diyelimki sigara tiryakisisiniz, sigarayla savaşmak yerine neden bunu kullanmaya ihtiyaç duyduğunuzu bulun ve onu çözün. İhtiyaç ortadan kalkınca, bağımlılık da ortadan kalkacaktır.
Bedenimizde en çok rahatsızlığa sebep olan düşünce kalıpları ELEŞTİRME, KIZGINLIK, GÜCENME, AFFETMEME VE SUÇLULUK'tur. Çok eleştiren bir kişinin artrit (eklem romatizması) olması büyük olasılıktır. Kızgınlık duygusu kendisini ateşli ve iltihaplı bir rahatsızlıkla ortaya koyar. Uzun süren içerlemeler kendisini kanser rahatsızlığı olarak koyar. Aşağıda bazı hastalıkların olası nedenlerini ve iyileşmeniz için gerekli yeni düşünce modellerini göreceksiniz. Rahatsızlığınız karşısındaki yeni düşünce modelini sürekli olarak tekrarlamanız gerekmektedir ki eskisi kırılıp temizlensin yerini yenisine terk etsin.

SORUN - OLASI NEDEN - YENİ DÜŞÜNCE MODELİ

ACI
Suçluluk duygusu.
-Geçmişe sevgiyle bakıyorum. Onları da kendimi de özgür bırakıyorum Huzur içindeyim.
ADETLE İLGİLİ RAHATSIZLIKLAR
Kadınlığını reddetme. Suçluluk, korku. Üreme organlarının günahkar ya da kirli olduklarına inanma.
-Bir kadın olarak tüm gücümü kabul ediyorum.tüm bedensel süreçlerimi doğal kabul ediyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
*Adet görememe
Kadın olmayı istememe ve kendinden hoşlanmama
-Kendimden hoşnutum, kadınlık bana sevinç veriyor. Ben her zaman mükemmel biçimde akan hayatın güzel bir ifadesiyim.
*Adet öncesi sendrom
Karışıklığın hakim olmasına izin verme. Gücünü dış etkilere teslim etme. Kadınlık süreçlerini reddetme.
-Şimdi zihnimin ve hayatımın sorumluluğunu kabul ediyorum. Ben güçlü ve dinamik bir
kadınım.Bedenimin her parçası kusursuz çalışıyor,kendimi seviyorum.
*Ağrılı Adet görme
Kendine kızma. Kendi bedeninden ya da kadınlıktan nefret etme
-Bedenimi seviyorum. Kendimi seviyorum. Tüm devrelerimi seviyorum.Herşey yolunda.
AKCİĞER RAHATSIZLIĞI
Depresyon.Keder.Hayatı içine almaktan korkma Doya doya yaşamayı kendine layık görmeme.
-Hayatın bütünlüğünü içime alma kapasitesine sahibim.Hayatı sevgiyle dopdolu yaşıyorum.
ALLERJİLER
Kime karşı allerjiniz var? Kendi gücünü inkar etme.
-Dünya güvenli.Emin ellerdeyim.Hayatla barış halindeyim.

ANEMi
"Evet-Ama" tutumu. Sevinçten yoksunluk. Hayattan korkma. Kendini yetersiz bulma Kendi adına çekinmeden konuşamayacağı ve ihtiyaçlarını talep edemeyeceği konusunda güçlü bir inanç.
-Hayatımın her alanında sevinç duymam iyi ve güvenli bir şey. Hayatı seviyorum. İhtiyaçlarımın karşılanması benim doğuştan sahip olduğum bir haktır. İsteklerimi sevgiyle ve rahatça talep ediyorum.

ASTIM
Boğucu sevgi. Kendi bireyselliğini ve bağımsızlığını hissedememe. Kendini bastırılmış ve boğulmuş hissetme. Bastırılmış ağlama.
-Artık kendi hayatımın sorumluluğunu üstlenebilirim. Özgürlüğü seçiyorum.
AŞIRI KİLO
Hayattan korkma. İncinme, aşağılanma, eleştri ve cinsellikten korunma ihtiyacı. Duygulardan kaçma. Güvensizlik, kendini reddetme. Doyum arama.
-Duygularımla barış halindeyim. Olduğum yerde güvenlik içindeyim. Kendi güvenliğimi kendim yaratıyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
ATEŞ
Aşırı öfke
-Ben sevgi ve barışın sukunet dolu ifadesiyim

BADEMCİK İLTİHABI
Korku. Bastırılmış duygular.Boğulmuş yaratıcılık,yapmak istediklerini yapamama.
-Yaşam benim hayrıma akıyor. Tüm fikirlerimi rahatlıkla ifade ediyorum.Huzur içindeyim.
BAĞIMLILIKLAR
Kendinden kaçış. Korku.Kendini nasıl seveceğini bilememe.
-Ne kadar harika olduğumu şimdi keşfediyorum.
Kendimi sevmeyi ve zevk almayı seçiyorum.
BAĞIRSAK RAHATSIZLIKLARI
Eskiyi, artık ihtiyaç duyulmayanı bırakmaktan korkma.
-Eskiyi rahatça ve kolaylıkla bırakıyorum. Yapmak istediğim her şey için yeterli vaktim var.
BASURLAR
Zamanında yetiştirememe korkusu. Geçmişe duyulan öfke. Bırakmaktan ve kendini hayatın akışına bırakmaktan korkma.Kendini yük altında hissetme
-İçinde sevgi olmayan herşeyi bırakıyorum. yapmak istediğim herşey için yeterli vaktim var.
BAŞ AĞRILARI
Kendini eleştirme.Korku.
-Kendimi seviyor,beğeniyor ve onaylıyorum.Evren güvenli, güvendeyim.
BAŞ DÖNMESİ
Kararsızlık, dağınık düşünme. Dikkatle bekıp görmeyi reddetme
-Tam anlamıyla merkezimdeyim ve huzur içindeyim. Yaşamayı ve neşeli olmayı seçiyorum.
BOYUN RAHATSIZLIKLARI
*omurga sorunları
bir meselenin diğer bakış açılarını görmeyi reddetme. İnatçılık, eğilmezlik.
-Meselelerin her yönünü esneklik ve kolaylıkla görebiliyorum. Güven içindeyim.
*Tutulma
Kararından dönmez, boyun eğmez bir inatçılık.
-Başka bakış açılarını görmek yararlı, bu bakış açılarını görmede kendimi serbest bırakıyorum
BRONŞİT
Huzursuz aile ortamı. Tartışmalar, bağrışmalar ya da sessiz sürtüşmeler.
-İçimde ve çevremde uyum ilan ediyorum. Herşey yolunda.
BURUN RAHATSIZLIKLARI
*Akması
Yardım isteme.İçsel feryat, ağlama
-Beni mutlu kılan yollarla kendimi seviyor ve rahatlıyorum.
*Kanaması
Tanınma, kabul edilme ihtiyacı duyma. Umursanıp önemsendiğini hissetme. Sevgi isteme.
-Kendimi seviyor,beğeniyor ve onaylıyorum. Kendi değerimi biliyor ve kabul ediyorum. Ben harikayım.
*Tıkanması
Kendi değerini tanıyıp kabullenmeme.
-Kendimi seviyor,beğeniyor ve onaylıyorum.
CİNSEL SOĞUKLUK
Korku. Zevk yadsıma. Cinsel ilişkinin kötü bir şey olduğuna inanma. Duyarsız eş .Babadan korkma.
-Kendi bedenimden zevk almak iyi ve güvenli bir şey. Kadın olmak çok güzel.
DEPRESYON
Sahip olma hakkına sahip olmadığını hissetmekten kaynaklanan kızgınlık. Umutsuzluk.
-Artık diğer insanların korkularının ve sınırlamalarının ötesine geçiyorum. Kendi hayatımı yaşıyorum.
EGZAMA
Soluk kesici kin. Zihinsel patlamalar
-Uyum ve barış, sevgi ve mutluluk beni kuşatıyor. Evren güvenli, güvendeyim.
GASTRİT
Süregelen rahatsızlık. Kaygılar. Endişeler.
-Kendimi seviyor,beğeniyor ve onaylıyorum.Evren güvenli, güvendeyim.
GAZ SANCILARI
Sıkı tutma. Korku. Sindirilmiş fikirler.
-Gevşiyor ve hayatın içimden rahatça akmasına izin veriyorum.

GÖZ RAHATSIZLIKLARI
*Astigmatizm
"Ben" sorunu. Kendi benliğiyle karşılaşmaktan korkma.
-Artık kendi güzelliğimi ve görkemimi görmeye hazırım.
*Glokom
Katı bir bağışlamazlık. Çoktan beri süren incinmeler.
-Sevgi ve şefkatle bakıyorum. baskısı. Bunlara boğulmuş olma.
*Hipermetrop
Şimdiden, yaşanan andan korkma.
-Evren güvenli, güvendeyim.
*Katarakt
Geleceğe neşe ve umutla bakamama.
-Hayat sonsuz mutluluk içeriyor. Her yeni anı yaşamak istiyorum.
*Keratit
Aşırı öfke. Birisine vurma isteği.
-İçimden akan sevginin gördüğüm herşeyi iyileştirmesine izin veriyorum. Barışı seçiyorum.
Herşey yolunda.
*Miyop
Gelecekten korkma, önünde olana güvenmeme.
-Tanrısal rehberliği kabul ediyorum. Yaşam sürecine güveniyorum. Emin ellerdeyim.
*Şaşılık
Dışarıda olanları görmek istememe. Ayrı amaçlar içinde olma.
-Görmem iyi ve güvenli bir şey. Huzurluyum.
GRIP
Kitle olumsuzluğunu ve inançlarını benimsememe. Korku. İstatistiklere inanma.
-Ben grup inançlarının ötesindeyim. Tüm tıkanıklıktan ve etkilerden kurtuldum.
HAZIMSIZLIK
Korku, endişe, dehşet hissetme. Sızlanma homurdanma
-Tüm yeni deneyimler sakinlikle kabul ediyor ve özümsüyorum.
HEPATİT
Değişikliğe direnme. Korku, öfke, nefret. Karaciğer öfke ve gazabın yeridir.
-Zihnim arınmış ve özgür. Geçmişi sevgiyle bırakıyorum ve yeniliklere sevgiyle kucak açıyorum

İDRAR YOLU İLTİHABI
Öfke, kızgınlık, suçlama.
-Hayatımda sadece sevindirici deneyimler yaratıyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
İSHAL
Korku, reddetme, kaçış.
-Benim bedenim kusursuz işliyor. Hayatla barış halindeyim.
KABIZLIK
Eski fikirlerden vazgeçmeyi reddetme. Geçmişe saklanıp kalma. Cimrilik.
-Geçmişi bırakıyor, yeni ve gerekli olanı kabul ediyorum. Hayatın içimden akmasını
kabul ediyorum.
KALP RAHATSIZLIKLARI
Uzun süreden beri yaşanılan duygusal sorunlar. Sevinçten yoksunluk. Kalbin katılaşması. Fazla çabalama. Aşırı duygusal ve zihinsel gerilim altında olduğuna inanma.
-Sevinç. Sevinç. Sevinç. Sevincin zihnimden bedenimden ve hayatımdan akmasına
sevgiyle izin veriyorum.
KANSER
Derin bir biçimde incinme, yaralanma. Uzun zamandır süren kızgınlık. İnsanı için için yiyen derin bir üzüntü veya sır. Nefret etme.
-Geçmişte yaşananlar sevgiyle bağışlıyor ve özgür bırakıyorum. Dünyamı sevinçle doldurmayı seçiyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
KEKELEME
Güvensizlik. Kendini ifade eksikliği. Ağlamasına izin verilmemiş olması.
-Düşüncelerimi açıklıkla ve rahatlıkla açıklamakta özgürüm. Kendime güveniyorum. Kendimi ve
başkalarını seviyorum.
KILLANMA
Üstü örtülü öfke. Derin korku. Suçlama arzusu. Suçlanma korkusu. Kendi bedenine değer vermeme.
-Ben kendimin sevgi dolu evebeyniyim. Seviliyor ve onaylıyorum. Emin ellerdeyim. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum.
KISIRLIK
Korku ve yaşam sürecine güvenmeme. Analık-babalık deneyimine ihtiyaç duymama.
-Yaşam sürecine güveniyorum. Ben daima doğru yerde ve zamanda, doğru şeyler
yapıyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.

KOLESTROL
Mutluluğu kabullenmekten korkma ve kaçma.
-Hayatı sevmeyi seçiyorum. Mutluluk kanallarım sonuna kadar açık, neşeyi kabul ediyorum.
MEME RAHATSIZLIKLARI
Aşırı annelik etme. Aşırı koruma. Zorbaca bir tutuma varan aşırı müdahale. Kendine bakmayı reddedip, herkesi kendi önüne geçirme.
-Ben önemliyiyim ve değerliyim. Artık kendime sevgiyle ve keyifle özen gösteriyorum. Başkalarına kendileri olma özgürlüğünü tanıyorum. Hepimiz güvendeyiz.
MİGREN
Kusursuz olma isteğiyle kişinin kendi üzerine baskı yapması. Bastırılmış öfke. Hayatın akışına güvenmeme. Cinsel korkular.
-Kendimi hayatın akışına bırakıyorum ve evrenin tüm ihtiyaçlarımı en güzel biçimde karşılayacağına inanıyorum.Yaşamak güzel.
NEZLE
Aynı anda pek çok şeyin olup bitmesi. Zihinsel karmaşa, düzensizlik. Küçük incinmeler. Her kış nezle olurum düşüncesi.
-Zihmimin gevşeyip rahatlamasına izin veriyorum. İçimde ve çevremde berraklık ve uyum var.
Her şey yolunda.

OSTEPOROZ
Hayatta artık hiçbir desteğinin kalmadığına inanma.
-Ben kendime yeterim ve kendi hayatımın desteğiyim.Hayat beni sevgi dolu yollarıyla destekliyor. Her şey yolunda.
ÖKSÜRÜK
Dünyaya bağırma isteği. "Beni görün ve dinleyin."
-Ben önemseniyor ve takdir ediliyorum. Ben kendime yeterliyim.

AĞIZ KOKUSU
Öfke ve intikam düşünceleri. Yoz eğilimler, dedikoduculuk. Kötü düşünceler.
-Sevgi dolu nazik ve dostça konuşuyorum. Geçmişi sevgiyle bırakıyor ve sadece sevgi
ifadelerini hayatıma alıyorum.

SELÜLİT
Biriktirilmiş öfke ve kendini cezalandırma.
-Kendimi ve başkalarını seviyor ve onaylıyorum. Affediyorum. Hayatı sevmek ve tadına varmak
için özgürüm.
SIRT RAHATSIZLIKLARI
*Alt Bölüm
Para konusunda korku. Mali destekten yoksunluk. İşini sevmeme.
-Yaşam sürecine güveniyorum. Evren benim gereksinim duyduğum herşeyi sağlayacaktır.
Evren güvenli, ben güvendeyim.
*Orta Bölüm
Suçluluk duygusu ardındaki tüm ıvır zıvıra saplanıp kalma.
-Geçmişi sevgiyle geride bırakıyorum. Geleceğime sevgiyle ve güvenle bakıyorum. Kendimi affediyorum.
*Üst Bölüm
Duygusal destekten yoksunluk. Sevilmediğini hissetme. Bu yüzden kendi sevgisini de gösterememe. Hayat sorumluluğunun ağır gelmesi.
-Kendimi seviyor,beğeniyor ve onaylıyorum. Evren beni seviyor ve destekliyor.
SİNÜZİT
Yakın bir kişiye sinirlenme.
-Huzur ve uyumun beni kuşattığını ve her şeyin yolunda olduğunu ilan ediyorum.

ŞEKER HASTALIĞI
"Keşke öyle olsaydı" düşüncesinden kaynaklanan özlem. İdareyi hep elinde tutma isteği. Derin keder. Hayatın anlamını yitirmesi. inatla afetmeme.
-Bu an sevinçle dolu. "Keşke" diye bir şey yok. Tüm deneyimlerim benim gelişimim için. Yaşamdan tat almayı seçiyorum.

TANSİYON RAHATSIZLIKLARI
* Yüksek
Uzun süreden beri gelen çözülmemiş duygusal sorun.
-Geçmişi sevgiyle geride bırakıyorum. Huzur içindeyim.
*Düşük
Çocuklukta yaşanan sevgi eksikliği. "Ne anlamı varki, nasıl olsa bir işe yaramıyacak düşüncesi.
-Ben kendimi seviyor ve onaylıyorum. Yaşantımı sevinç kaynağına dönüştürmeye karar verdim.
TIRNAK YEME
Düş kırıklığı ve kendini içten yiyip durma.
-Kendi hayatımın sahibiyim ve hayatımı sevinçle yönetiyorum.
UÇUKLAR
Öfkeli sözleri kendi içinde kurma, içinde kavga etme ve bu duyguşarı ifade etmekten korma.
-Ben yalnızca huzur verici deneyimler yaşıyorum ve kendimi seviyorum. Her şey yolunda.
UYKUSUZLUK
Korku. Yeterli olamama duygusu. Suçluluk.
-Yaşadıklarımı sevgiyle bırakıyor ve huzur dolu bir uykuya dalıyorum.
ÜLSER

Korku. Yeterli olamama duygusu. Suçluluk.
-Kendimi seviyor,beğeniyor ve onaylıyorum. Huzurluyum. Sakinim ve her şey yolunda.
VARİS
İşini ya da bulunduğu yeri sevmeme. Hevesin kırılması. Taşıyabileceğinden daha fazla yük altında olduğunu düşünme.
-Hayatı ve yaptığım işi seviyorum. Elimdekiler için şükrediyorum. Herşeyi sevmeyi seçiyorum.

YATAĞA İŞEME
Anne-babadan, özellikle babadan korkma.
-Seni seviyor, anlyor ve şefkatle kucaklıyoruz. Sen güvendesin.
YORGUNLUK
Can sıkıntısı, yaptığı işi sevmeme.
-Hayat bana coşku veriyor, istek ve enerji doluyum.

Kaynak: Louise Hay - Düşünce Gücüyle Tedavi

Hiç yorum yok: